gralgrathor.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Kijk, een boot!
Staakt uw geraaskal, menswezen, en denk na over hetgeen u verbaal heeft uitgescheiden. Wilt u die open deur werkelijk intrappen? Schept u er plezier in te vragen naar de bekende weg? Laat uw blik mijn vinger volgen, en ziet daar in de verte, jawel, een boot.

€ 10
Klik hier op.
Klik vaak.

Geachte heer Gralgrathor,

 

Op 2 mei 2009 ontving ik uw brief waarin u bezwaar maakte tegen de aanslag inkomstenbelastingpremie volksverzekeringen 2005, aanslagnummer 1768.35.139.H12, dagtekening van het aanslagbiljet 30 januari 2007.

 

Niet ontvankelijk
Ik verklaar uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Ik kom aan het verzoek om ambtshalve vermindering tegemoet.


Samenvatting van uw verzoek
In de aangifte inkomestenbelasting/premie volksverzekering 2005 heeft u de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning aangegeven als inkomsten. U heeft geen rekening gehouden met de vrijstelling bij de onderverhuur.


Beoordeling van het verzoek
Gelet op het bedrag van de inkomsten uit onderverhuur en de daarvoor geldende voorwaarden heb ik de aangifte aangepast. Het bedrag van de inkomsten ad € 12.960 heb ik uit de aangifte verwijderd. Het saldo van de eigen woning is nu € -31.260.


Beslissing op uw verzoek
Ik kom aan uw verzoek. Binnenkort ontvangt u hiervan een beschikking.


Hoogachtend,
namens de inspecteur


K. Biemel

 
Lees meer...   (3 reacties)
What the bleep do we know!?
 
It's supposed to be a documentary. Somebody told me to watch it after I engaged her in a discussion about quantum physics. I did. Watch it, I mean. Well, I tried, at least.
 
Just a week ago, I was having a drink on a terras in Utrecht, and a girl sat down next to me, and we started talking. What do you do? What are your designs on life? What do you believe?
 
Shouldn't have asked that last one. Her answer was: I am being influenced by Earth Radiation.
Influenced by what? I asked.
Earth Radiation, she answered.
What is that? I asked.
Well, she said, it's this radiation, from the Earth.
Like cosmic rays? I asked.
No, it's a kind of energy. It's from the Earth.
Ah, reradiated heat, I responded, grasping for fleeing bits of common sense.
Well, to cut a long story short, she didn't actually know what the hell she was talking about. She was just repeating bits of popular mysticism, convinced that she was actually being guided by friendly spirits dancing on Earth-Rays.
 
This documentary 'What the bleep do we know!?' is a bit like that.
 
It starts with a catchy tune, some second rate video editing, people laying down tacky, meaningless and sometimes simply erroneous oneliners, bits of popularized pseudo-science ripped mercilessly from context.
After a while you start asking yourself, so ok, when are you going to get down to the brass tacks and give me info, you know, the stuff that you normally base an opinion on. Then you realize: the film is going to stay that way until the end. Nothing but non-information, non-sequiturs, non-sense. I think that the film was actually made to confuse people: trick them into thinking that they'll receive information, and then bombarding them with tacky lines and non-related cheapass imagery.
 
So. I've watched it. Take my advice: don't follow my example. I was this close to gnawing my right arm off when I couldn't find the remote. You don't want that. Spare yourself, give common sense a break, don't watch this piece of shit.
Lees meer...   (7 reacties)
Ernst liep langs de etalages van de binnenstad, en vertelde het verhaal van zijn eigen leven aan de spiegelbeelden van de mensen om hem heen. Een paar dat achterlangs hem liep vertelde hij, langs een paar pastelgroene stropdassen heen, over zijn herinneringen aan zijn jeugd, de zonnige dagen aan de pastelgroene zee, het felgele strand. Een geëtaleerde stereotoren verenigde de kleuter aan de hand van diens moeder op het terras aan de overkant van de gracht met zijn herinneringen aan zijn eerste dagen op kamers. Een olielamp deed in de ogen van de vrouw die naast hem stond koude winterdagen ontbranden, en het beeld van een ander, die ooit met hem de wederzijdse afhankelijkheid van ware vriendschap verkende.
 
Ernst draaide zich om, en even leek het alsof niet zijn leven, maar de levens van alle mensen die met hem op deze zonnige zaterdagmiddag de binnenstad - en misschien zichzelf - verkenden, bekeken en zich aan anderen lieten zien, beminden en zich lieten beminnen, aan zijn ogen voorbij flitsten. Wat zagen zij in zijn ogen? Welke associaties drongen zich aan hen op bij het zien van stropdassen, stereotorens en olielampen? Hadden zij misschien visioenen van lang vervlogen tijden uit hun eigen levenslijnen, torenhoge golven die een kinderlichaam naar het strand droegen, de eenzaamheid van een nieuwe stad verdringen met een gitaar en een kist vol cassettebandjes, het verzorgen van een vriendin die na het vuurspuwen op een kouder dan gemiddelde winternacht met een longontsteking op bed lag?
Ernst keek, en keek. En in alle ogen die de zijne ontmoetten in de etalages van de binnenstad zag hij hetzelfde: een eenzaam persoon die tijd verdeed met het zoeken naar herinneringen aan lang vervlogen sentimenten, terwijl die nog een heel leven voor zich had. Hoeveel mensen hadden hier gestaan?

Ernst viste zijn telefoon uit zijn jaszak en liep - de blik op oneindig - verder.
 
Lees meer...   (5 reacties)

politieke correctheid, en geen uitspraken durven doen om mensen maar niet voor het hoofd te stoten, dat gaat allemaal maar zo ver.

 

- WO II valt binnen onze ervaringswereld. die verschrikkingen hebben plaatsgevonden, en zij die tijdens de geschiedenislessen niet hebben geslapen, en over een minimum aan inlevingsvermogen beschikken, hebben er misschien nog wat van meegekregen. verder ligt het in de menselijke aard om al wat voorvalt te vergelijken met andere zaken uit onze ervaringswereld.

 

- face it: verzetshelden zijn mensen die bereid moeten zijn om tot extreem geweld over te gaan. die eigenschap vindt men meestal niet in wat men als gebalanceerde en gezonde burgers beschouwt. oorlog is altijd een teelgrond voor extremistische types, aan beide kanten. gelukkig droeg de situatie er samen met de gezapige aard van de gemiddelde nederlander er zorg voor dat het nederlands verzet geen aanslagen op burgerdoelen hoefde te plegen voor terreur of wraak.

 

- ik vind niet dat de vergelijking volledig onjuist is - zie ook bovenstaande opmerking - maar wel denk ik dat hij overbodig is. niet omdat ik bang ben oud-verzetshelden voor het hoofd te stoten: die hebben wel erger meegemaakt, maar juist omdat de situatie dusdanig verschillend is, dat de enige overeenkomst die van het geweld zelf betreft. geen nuttige vergelijking dus. geweld is verwerpelijk, maar het bombarderen van burgerdoelen gaat daar met orden van grootte voorbij.

 

- ik hoor de kreet ‘antisemitisme.’ Marijnissen en andere linksen die Israel tot matiging manen zouden antisemitisch zijn omdat ze genuanceerd reageren op het geweld in dit conflict. antisemitisme is in het conflict een relevante zaak. waarom? omdat het sentiment leeft in de israel-omringende volken. onder veel van de burgerbevolking die niet in het conflict betrokken is, en zeker onder de Hezbollah-leden. maar het is een sentiment dat in het politieke zoeken naar een diplomatieke oplossing in dit conflict geen rol kan spelen. de Nederlandse politiek kan geen invloed uitoefenen op sentimenten die leven onder de Libanese burgerbevolking. daarom is anti-semitisme in deze discussie *niet* relevant. niemand zal ontkennen dat de aanslagen door Hezbollah afschuwelijk zijn, maar door te vragen om een genuanceerde reactie maakt men zich niet schuldig aan rassenhaat.

 

mijn conclusie: naar mijn mening had Marijnissen deze vergelijking niet *hoeven* maken. zij dient geen nut. te stellen dat geweld en oppressie een reactie teweegbrengen is open deuren intrappen. maar hij heeft met deze vergelijking geen enkele grens overschreden. veel reacties op de opmerkingen van Marijnissen hebben darentegen *wel* grenzen van fatsoen overtreden. maar aangezien dit in een tijdperk van ultra-kritische blogs en ongemodereerde reacties niets nieuws meer is vraag ik mij af waar iedereen zich nu zo druk over maakt.

 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl