gralgrathor.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Kijk, een boot!
Staakt uw geraaskal, menswezen, en denk na over hetgeen u verbaal heeft uitgescheiden. Wilt u die open deur werkelijk intrappen? Schept u er plezier in te vragen naar de bekende weg? Laat uw blik mijn vinger volgen, en ziet daar in de verte, jawel, een boot.

€ 10
Klik hier op.
Klik vaak.
Shit. Spreekt hier iemand Belastingees?

Geachte heer Gralgrathor,

 

Op 2 mei 2009 ontving ik uw brief waarin u bezwaar maakte tegen de aanslag inkomstenbelastingpremie volksverzekeringen 2005, aanslagnummer 1768.35.139.H12, dagtekening van het aanslagbiljet 30 januari 2007.

 

Niet ontvankelijk
Ik verklaar uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Ik kom aan het verzoek om ambtshalve vermindering tegemoet.


Samenvatting van uw verzoek
In de aangifte inkomestenbelasting/premie volksverzekering 2005 heeft u de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning aangegeven als inkomsten. U heeft geen rekening gehouden met de vrijstelling bij de onderverhuur.


Beoordeling van het verzoek
Gelet op het bedrag van de inkomsten uit onderverhuur en de daarvoor geldende voorwaarden heb ik de aangifte aangepast. Het bedrag van de inkomsten ad € 12.960 heb ik uit de aangifte verwijderd. Het saldo van de eigen woning is nu € -31.260.


Beslissing op uw verzoek
Ik kom aan uw verzoek. Binnenkort ontvangt u hiervan een beschikking.


Hoogachtend,
namens de inspecteur


K. Biemel

 

Reacties

annajonkers op 12-08-2009 21:47
Hoi,
 
Blij dat ik niet de enige ben die nog altijd tot aan zijn nek in de oude blubber word gehouden door de belastingdienst. Nog een geluk dat zij er telkens in blijven roeren, zodat het in ieder geval niet helemaal verstikkend versteend raakt.
 
Hoe gaat het met jullie?
 
groetjes, Anna
Gralgrathor op 16-09-2009 16:16
Helemaal zijn gangetje! Ben alleen een beetje zonder inspiratie. Misschien wordt het tijd voor nog een rondje langs het karmisch wiel...
annajonkers op 12-12-2009 14:34
Hoi!
 
Ik kwam even langs om je prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen.
 
Anna
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl